VAT

klocki z napisem vatW ramach usług rachunkowych oferujemy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Rejestry prowadzimy dla wszystkich podatników VAT. Zapewniamy gromadzenie dokumentacji VAT służącej wyliczeniu i odprowadzeniu kwoty należnego podatku od towarów i usług, na której podstawie sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do Urzędu Skarbowego. Wykonujemy również korekty kwoty podatku naliczonego podlegającej wpłacie lub zwrotowi z US.

W ramach prowadzenia ewidencji VAT zapewniamy:

  • gromadzenie i opracowanie rejestru sprzedaży i zakupów;
  • prowadzenie ewidencji zawierającej dane do prawidłowego
  • sporządzenia deklaracji podatkowej;
  • sporządzenie deklaracji podatkowej VAT na podstawie
  • zgromadzonej dokumentacji rejestru sprzedaży i zakupów;
  • prowadzenie rozliczeń z US;
  • sporządzanie korekt podatku naliczonego.