Prowadzenie ewidencji ryczałtowej – Kraków

wykonanie kalkulacji

Usługi naszego biura rachunkowego obejmują m.in. prowadzenie ewidencji ryczałtowej. Klientom, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy zapewniamy kompleksową obsługę, która zawiera następujące czynności: prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT, ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy, sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT i VAT-UE oraz sporządzanie deklaracji PIT. Zapewniamy również reprezentację Klientów w kontaktach z ZUS i Urzędami Skarbowymi oraz prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości. Oferujemy także bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wyprowadzanie zaległości księgowych.

Czym jest ryczałt i jakie podmioty rozliczają się na jego zasadach?

Ryczałt ewidencjonowany to bardzo prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płacony jest od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Z tej uproszczonej formy mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne oraz jawne. Można też korzystać z ryczałtu do rozliczenia przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Aby to zrobić, należy w terminie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej złożyć pisemne oświadczenie, skierowane do naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania. Możliwy jest też bezpośredni wybór rozliczania się ryczałtem na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Jeśli nie zamierza się zmienić formy opodatkowania, w następnych latach nie trzeba już składać żadnych oświadczeń.

Zakres usług związanych z prowadzeniem ewidencji ryczałtowych

Nasze usługi obejmują nie tylko prowadzenie ewidencji ryczałtowej, ale też profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego oprocentowania przychodu firmy. Podatnik ma bowiem prawo wybrać kwotę podatku spośród następujących: 3%; 5,5%; 8,5%; 17% lub 20%. Zapewniamy też kompleksową analizę i kwalifikację dokumentów. Korzystając z naszych kompleksowych usług mogą Państwo mieć pewność, że wszystkie rozliczenia zostaną wykonane rzetelnie, szczegółowo i profesjonalnie. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, dyskrecję, a także terminowość.

W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtowej zapewniamy:

  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE;
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług związanych z prowadzeniem ewidencji ryczałtowych. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem. Swoją ofertę kierujemy do Klientów z Krakowa oraz okolic.