Ewidencja ryczałtowa

wykonanie kalkulacjiUsługi Biura Księgowego obejmują również prowadzenie ewidencji ryczałtowej. Klientom, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą: prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT, ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy, sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT i VAT-UE oraz sporządzanie deklaracji PIT. Zapewniamy również reprezentację Klientów w kontaktach z ZUS i Urzędami Skarbowymi oraz prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości. Naszym Klientom oferujemy również bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wyprowadzanie zaległości księgowych.

W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtowej zapewniamy:

  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE;
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS;
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych.