Księgi handlowe i KPiR

kalkulator i rachunekJedną z głównych usług Biura Księgowości jest prowadzenie ksiąg handlowych i KPiR. W zależności od specyfiki i zakresu prowadzonej działalności Klientom proponujemy księgowość uproszczoną (KPiR) lub księgowość pełną (księgi handlowe).

Księgowość uproszczona (KPiR)

W ramach usług księgowości uproszczonej zapewniamy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów KPiR. Usługi księgowości uproszczonej oferujemy podmiotom zobowiązanym do jej prowadzenia, czyli osobom fizycznym, spółkom jawnym osób fizycznych, spółkom cywilnym osób fizycznych i spółkom partnerskim, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

W ramach usług uproszczonej księgowości zapewniamy prowadzenie rejestrów wszystkich przychodów (ze sprzedaży i innych źródeł), zakupów towarów handlowych oraz wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ramach usług księgowości uproszczonej zapewniamy:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT i VAT-UE;
 • sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Księgowość pełna (księgi handlowe)

W ramach usług księgowości pełnej zapewniamy obsługę wszystkich procesów księgowych w firmie i kompleksowe wsparcie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Usługi pełnej księgowości oferujemy podmiotom zobowiązanym do prowadzenia tej formy rozliczeń, czyli: spółkom kapitałowym prawa handlowego, spółkom osobowym prawa handlowego oraz spółkom jawnym osób fizycznych, spółkom partnerskim i spółkom cywilnym osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Księgi handlowe prowadzimy też dla jednostek, które otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

W ramach usług pełnej księgowości zapewniamy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczenia podatku VAT i VAT-UE,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat,
 • kontakty z Urzędem Skarbowym.