Kadry i listy płac

lupa i kalkulatorŚwiadczone przez Biuro Księgowe w Krakowie usługi obejmują również prowadzenie kadr i list płac. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich procesów w firmie związanych z zatrudnieniem, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń oraz urlopami i zwolnieniami. Zajmujemy się sporządzaniem niezbędnych rozliczeń, prowadzeniem rejestrów oraz kontaktami z ZUS i Urzędami Skarbowymi.

Obsługa kadrowa

Podmiotom prowadzącym firmy oferujemy pomoc w zatrudnianiu nowych pracowników – zapewniamy sporządzanie stosownych umów (o pracę i cywilno-prawnych) oraz pomoc w kompletowaniu potrzebnej dokumentacji. Nadzorujemy także całość zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatami wynagrodzeń oraz sprawy związane z urlopami i zwolnieniami. Prowadzimy też wymaganą sprawozdawczość.

W ramach obsługi kadrowej zapewniamy:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania (umów o pracę, umów o dzieło i umów zlecenia) i rozwiązywania stosunku
 • pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień;
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych;
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej zapewniamy:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;
 • sporządzanie deklaracji PIT.